En Büyük İmparatorluklar

En büyük imparatorluklar, dünya üzerinde baktığımızda en uzun süre hüküm süren imparatorluklar olarak kabul edilebilir. Geçmişimizin izlerini ve önemli parçalarını bulmak istediğimizde dikkatle bakmamız gereken en önemli nokta; birçok yöntem ve vasıta ile günümüze kadar taşıyabildiğimiz bilgi mirasıdır. Bir diğer deyişle tarihin iz bırakan imparatorluklarına bakmamız gerekir. Tarih olarak isimlendirdiğimiz bu dev kaynak, geçmişi anlamamız için son derece gereklidir. Ancak bununla beraber tarih, geleceğe düzgün temeller inşa edebilmemiz için de önemli bir yapı taşı olarak bilinir.

En büyük imparatorluklar dediğimizde aklımıza hangi imparatorluk ve devletler geliyor? Bir düşünelim!.. Bu noktada Roma İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu, Moğol İmparatorluğu ve Hun İmparatorluğu gibi pek çok imparatorluk adı akla gelmektedir. Ancak bunlardan sadece birkaçı, en çok hüküm süren imparatorluklar arasına girebilmiş ve ilk 5 şu şekilde belirlenmiştir:

  1. Çin İmparatorluğu 2123 Yıl Hüküm Sürmüştür
  2. Osmanlı İmparatorluğu 624 YılHüküm Sürmüştür
  3. Abbasi İmparatorluğu 508 Yıl Hüküm Sürmüştür
  4. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu 844 Yıl Hüküm Sürmüştür
  5. Doğu Roma İmparatorluğu 1058 YılHüküm Sürmüştür

En Büyük İmparatorluklar: Çin İmparatorluğu

En büyük imparatorluklar: Çin İmparatorluğu!.. Dünyanın yıkılmadan en uzun süre ayakta kalmayı başarmış imparatorluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam olarak 2123 sene boyunca yer aldığı coğrafya üzerinde hükmünü sürdürmüştür. İlk Çağ’da Qin Hanedanı ile başlamış olan Çin’in imparatorluk tarihi, 1912’de bu hanedanlığın devrilmesi sonucunda son bulmuştur. Kurucusu ve yıkıldığı tarihte başında olan Qin olsa da Çin tarihi boyunca yönetimde kalan tek hanedan kendisi değildir. İlk Çağ’ın son dönemlerinde Han Hanedanı, Orta Çağ’da Sui, Song ve Tang Hanedanları hüküm sürerken Yeni Çağ’ın başlarında Ming Hanedanı hüküm sürmüştür.

En büyük imparatorluklar: Çin İmparatorluğu içinde hüküm süren Qin Hanedanı’nın en önemli faaliyeti, sosyal ve askerî alandaki değişimler olmuştur. Qin toprak ağalarının varlığını ortadan kaldırmış, merkezi yönetim sistemini getirmiş ve çok büyük bir insan gücüne erişmiştir. Bu insan gücüyle yapılmış en büyük eser ise Çin Seddi olarak bilinmektedir. Ayrıca 20.yüzyıl içerisinde yapılan en büyük keşiflerden bir tanesi, Çinli bir çiftçinin bulduğu “Toprak Askerler”, ilk Çin imparatoru olan QinShiHuang’ın mezarının korunması için yapılmıştır.

En Büyük İmparatorluklar: Osmanlı İmparatorluğu

En büyük imparatorluklar: Osmanlı İmparatorluğu ile devam etmek istiyoruz… Osmanlı İmparatorluğu, hem Türk ve İslam tarihinin hem de dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklarından bir tanesidir. Osmanlı İmparatorluğu, 624 sene boyunca hüküm sürmeyi başarmış büyük bir imparatorluk olarak oldukça geniş topraklara sahipti. Orta Asya kökenli olan Türk boyu Oğuzlar’ın Kayı boyuna mensup olan Osman Gazı tarafından kurulmuştur. Osman Gazi, Selçuklu Sultanı olan III.Alaeddin Keykubad’ın İlhanlılar tarafından İran ülkesi içerisine götürülmesi ile beraber oluşan otorite boşluğunu fırsat bilmiş ve bağımsızlığını ilan etmiştir.

En büyük imparatorluklar: Osmanlı İmparatorluğu, Osman Gazi tarafından Domaniç ve Söğüt bölgesi tarafında kurulmuştur. Osmanlı Devlet, başka Türk devletlerinden oldukça farklı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Bu anlamda diğerlerinden farklı olarak sürekli Doğu Roma İmparatorluğu üzerine seferler düzenlemiş ve kısa zaman içerisinde sınırlarını genişletmeyi başarmıştır. Ayrıca Osmanlı, Bizans İmparatorluğu için de en önemli tehdit haline dönüşmüştür. Fatih Sultan Mehmet dönemine gelindiğinde ise padişah Sultan Mehmet sayesinde, o dönemki ismiyle Konstantiniyye (İstanbul) fethedilmiş ve Doğu Roma İmparatorluğu sonlandırılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti, yükseliş dönemine geçmiştir. Ayrıca çoğu tarihçiye göre bu fetih ile Orta Çağ sonlanmış ve Yeni Çağ başlamıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Orta Avrupa üzerinde büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve Macar Krallığı son bulmuştur. Ayrıca Osmanlı, Kanuni zamanında en geniş sınırlarına kavuşmuştur.

En Büyük İmparatorluklar: Doğu Roma İmparatorluğu

En büyük imparatorluklar: Doğu Roma İmparatorluğu ile son örneğimizi vermek istedik!.. Bir milenyum açıp kapattığını söyleyebileceğimiz imparatorluğun siyasi ve kültürel mirası bugüne dek ulaşmıştır. Bu imparatorluk, her anlamda dünya üzerinde en çok etki yaratmış imparatorlukların başında gelir. Osmanlı tarafından İstanbul fethedilene kadar, imparatorluğun en önemli merkezi-şehri konumundaydı. İstanbul fethine kadar olan sürede 1058 yıl boyunca hüküm sürmüştür. İmparatorluk 395 senesinde Batı ve Doğu şeklinde ikiye ayrılmıştır. Bunun ardından ise başkenti Roma olan Batı Roma İmparatorluğu, 5.yüzyıl içerisinde Germen kabilelerince yıkılmış bulunmaktadır.

En büyük imparatorluklar: Doğu Roma İmparatorluğu, bakalım yıllar geçtikçe nasıl zayıflamış ve son bulmuştur… Merkezi İstanbul, yani Konstantinopolis olan Doğu Roma İmparatorluğu da yer aldığı konumu itibariyle doğu ile batının kültürünü birbirine taşımayı başaran bir köprü görevi görmüştür. Sonraki yıllarda ise halkın dinsel ve siyasal çatışmalarının önüne geçilememiştir. 532 senesinde bu nedenle bugünkü Sultanahmet Meydanı üzerinde tam 30 bin kişi öldürülmüştür. 1200’lerde ise Haçlı Seferleri sonucunda İstanbul’un yağmalanmasının ardından Doğu Roma İmparatorluğu, zayıflama dönemine girmiştir. 1391 senesine gelindiğinde ise Osmanlı tarafından ilk defa kuşatma altına alınmıştır. 7 ay devam eden kuşatmanın ardından ise Osmanlı’ya daha çok vergi vermeyi ve İstanbul içerisinde bir Türk mahallesi oluşturmayı kabul etmişlerdir. Bu süreçte gittikçe zayıflamış olan Doğu Roma (Bizans), 1453 senesinde Fatih’in önderliğindeki Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethetmesi ile son bulmuş ve tarihe kazınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir